verkoopsvoorwaarden

 

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de " AVT ") zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst op de website voor e-commerce die toegankelijk is op het volgende adres: https://szade.eu/ (hierna de " Site ").

Zij bepalen de voorwaarden voor de verkoop van producten en diensten die op de Site worden aangeboden.

De AVTG kunnen te allen tijde worden gewijzigd, waarbij de Verkoper zich het recht voorbehoudt daarin de aanpassingen aan te brengen die hij noodzakelijk acht voor zijn onderneming en/of om te voldoen aan wijzigingen in de wetgeving.

De toepasselijke AVT zijn deze die online verschijnen op de datum van de plaatsing van de bestelling. De Klant erkent er kennis van te hebben genomen voorafgaand aan elke bestelling, en verklaart ze onvoorwaardelijk te aanvaarden.

Hetzelfde geldt voor de algemene voorwaarden voor het gebruik van de site (hierna de "AV"), die tot doel hebben de relaties tussen de Verkoper en elke gebruiker van de site te regelen

De laatste actualisering van de GTCS vond plaats op1 mei 2021.

 

 Artikel 1- Overeenkomstsluitende partijen

De AVTG regelen de verhoudingen tussen:

- GLOBE EUROPE SAS, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 2 910 000, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Route de Tosse Zone Artisanale de Laubian in Seignosse (40510) in Frankrijk, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Dax onder nummer 452281405, met intracommunautair BTW-nummer FR79452281405, (hierna de " Verkoper "), vertegenwoordigd door zijn voorzitter, de heer Matt HILL, en

- Elke persoon die een consument is en de Site gebruikt voor het plaatsen van een bestelling, met uitsluiting van elke andere commerciële of professionele doeleinden, (hierna de " Klant ").

De Klant dient zich te identificeren, hetzij door een account aan te maken die hij voor alle online bestellingen zal gebruiken, waarbij hij zelf zijn identificatiecode en wachtwoord kiest - dat strikt vertrouwelijk en persoonlijk is en aan niemand mag worden bekendgemaakt of meegedeeld - hetzij, voor een eenmalige bestelling, door zijn persoonlijke gegevens in te voeren zoals op de Site aangegeven. Met het oog op de identificatie geeft de Klant aan de Verkoper de toestemming om op zijn harde schijf een bestand met de naam " cookie " te registreren.

 

Artikel 2- Producten en prijzen

" Producten " duidt de artikelen aan die door de Verkoper op de Site worden verkocht.

De voornaamste kenmerken van de Producten worden op de Site weergegeven met een foto, en kunnen online worden geraadpleegd vóór elke bestelling. De door de Verkoper aangeboden Producten kunnen echter een licht afwijkende samenstelling hebben, zonder dat dit verschil van invloed is op de kwaliteit of de essentiële kenmerken van de Producten.

De Producten zijn beschikbaar zolang zij in voorraad zijn. Indien een besteld Product niet beschikbaar is, zal de Klant hiervan onmiddellijk via e-mail op de hoogte worden gebracht.

De op de Site vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro of pond sterling, met alle taksen inbegrepen, behalve de verzendingskosten. De belasting op de toegevoegde waarde (BTW) is die van het land waar het Product wordt geleverd, van toepassing op de datum van de bestelling. Het BTW-bedrag wordt vermeld bij de keuze van een Product door de Klant. De verzendingskosten verschijnen op het einde van de verwerking van de bestelling, en hangen af van verschillende criteria die hierna in artikel 5 worden vermeld.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Producten op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De Producten worden geleverd tegen het tarief dat van toepassing is bij het plaatsen van de bestelling.

De Verkoper kan kortingsbonnen uitgeven die kunnen worden gebruikt op de aankoopprijs van Producten, uitgedrukt in een absoluut bedrag of in een reductiepercentage. De kortingsbonnen kunnen op de Site gebruikt worden en vermelden de voorwaarden voor hun gebruik, met name het minimum aankoopbedrag, de periodes en de geldigheidsduur, enz.

Kortingsbonnen worden verkregen door deel te nemen aan marketingactiviteiten van de Verkoper.

 

Artikel 3- Volgorde en verificatie van de gegevens

De bestellingen worden verwerkt van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen in Europa. Elke bestelling die op de Site vóór 14.00 uur (GMT+1u) wordt gevalideerd, wordt nog dezelfde dag klaargemaakt en verzonden.

 

Na de keuze van het model, de maat en, in voorkomend geval, de kleuren en motieven, moet de Klant die online op de Site een bestelling wenst te plaatsen, zijn keuze valideren door te klikken op de knop " Toevoegen aan het winkelmandje ".

 

Vóór het einde van zijn bestelling kan de Klant op elk moment de details van zijn bestelling raadplegen, wijzigen en afdrukken, en heeft hij toegang tot elk blad Producten om de kenmerken ervan te controleren en de eenheidsprijs inclusief BTW, het totaalbedrag van de kortingen indien hij kortingsbonnen heeft gebruikt, en de totale prijs inclusief BTW te verifiëren.

 

De voorwaarden, modaliteiten en beperkingen met betrekking tot de levering, evenals de door de Verkoper aanvaarde betaalmiddelen, kunnen eveneens op de Site worden geraadpleegd.

 

Bestellingen op de Site kunnen pas worden afgerond na raadpleging en aanvaarding van de AVTG en de AVTG door de Klant, met dien verstande dat een afdrukbare versie beschikbaar is op de Site.

 

Het winkelmandje wordt gevalideerd door op de knop "Kopen" te klikken. De bestelling van Producten wordt vervolgens afgerond en de Klant erkent dat het plaatsen van een bestelling de betaling van de goederen vereist alvorens zijn bestelling definitief wordt goedgekeurd.

 

De Klant dient zich vervolgens te identificeren door zijn identificatiecode en wachtwoord op te geven of, indien hij nog niet eerder een account heeft aangemaakt, door zijn persoonlijke gegevens in te voeren.

 

Op het ogenblik van zijn betaling kan de Klant de herformulering van zijn bestelling, de leveringsvoorwaarden en -modaliteiten, en de betalingsmodaliteiten opnieuw controleren.

 

Na goedkeuring van de betaling ontvangt de Klant een e-mail ter bevestiging van zijn bestelling.

 

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant niet goed te keuren om welke legitieme reden dan ook, met name in de volgende gevallen:

 

- De Klant is minderjarig en heeft geen toestemming van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers om de bestelling te plaatsen.

- De bestelling is niet in overeenstemming met de voorwaarden en procedures van de AVS (in het bijzonder indien de bestelling niet voor persoonlijke doeleinden is en de Klant als detailhandelaar optreedt).

- Ernstige en ondersteunende elementen geven de verkoper goede redenen om te vermoeden dat de bestelling frauduleus is.

- De door de klant gekozen bank weigert de betaling uit te voeren.

- Er is een achterstand of een volledig of gedeeltelijk verzuim bij de betaling van een vorige of lopende bestelling.

- De tijdens de verwerking van de bestelling verstrekte informatie is onjuist of onvolledig.

- De producten zijn niet beschikbaar.

 

Tijdens de verificatie van een bestelling bij de plaatsing ervan, kan de klantendienst van de Verkoper gegronde redenen hebben om de Klant om bijkomende informatie of documentatie te vragen betreffende, bijvoorbeeld, zijn bankidentificatiegegevens of zijn woonplaats.

 

Artikel 4- Betaling

 De Klant kan zijn bestelling op een van de volgende manieren betalen:

 

- Bankkaart 

- Paypal

 

Voor elke betaling per bankkaart moet de Klant het nummer en de vervaldatum van de kaart vermelden, evenals de laatste drie cijfers die op de achterzijde van de kaart staan.

 

Ter bescherming van de bankgegevens en voor de veiligheid van de betalingen worden de banktransacties beveiligd door STRIPE. Alle informatie die voor de verwerking van de betaling wordt verstrekt, wordt gecodeerd volgens het SSL-protocol (Secure Socket Layer). Deze gegevens kunnen niet worden opgespoord, onderschept of gebruikt door derden en ze worden niet opgeslagen in de informaticasystemen van de Verkoper. 

 

De bankrekening van de Klant zal worden gedebiteerd zodra de verwerking van de bestelling is voltooid.

 

De Verkoper levert de goederen pas nadat de betaling volledig en effectief verworven is. De Verkoper kan een bestelling annuleren indien de door de Klant aangeduide bank de betaling niet goedkeurt, of indien er zich abnormaliteiten of non-conformiteiten voordoen tijdens het betalingsproces.

 

Artikel 5 - Levering

 

ZONE

LANDEN

LEVERTIJD

LEVERINGSKOSTEN

FRANKRIJK

Frankrijk

Chronopost Standaard Afhaling (3-5 Werkdagen)

Chronopost Express Pickup Delivery (1-2 werkdagen)

Chronopost Express Thuisbezorging (1-2 Werkdagen)

GRATIS voor € 49.95 Minimumbestelling

Chronopost Standaard Afhaling: 4.99€

Chronopost Express Pickup Bezorging: 5.99€

Chronopost Express Thuisbezorging: 6.99€

 

EUROPA 1

Duitsland, Oostenrijk, België, Luxemburg, Nederland, Denemarken, Spanje (met uitzondering van Provincie Balearen, Ceuta, Las Palmas, Melilla, Santa Cruz de Tenerife) Finland, Ierland, Italië, Portugal (behalve Azoren, Madeira)Zweden

Chronopost Standaard Afhaling (3-5 Werkdagen)

Chronopost Standaard Thuisbezorging (3-5 Werkdagen)

GRATIS voor € 49.95 Minimumbestelling

Chronopost Standaard Afhaling: 5.99€

Chronopost Standaard Thuisbezorging: 6.99€

EUROPA 2

Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië

Chronopost Standaard Afhaling (3-5 Werkdagen)

Chronopost Standaard Thuisbezorging (3-5 Werkdagen)

 

GRATIS voor € 79.95 Minimumbestelling

Chronopost Standaard Afhaling: € 9,99

Chronopost Standaard Thuisbezorging: 9.99€

EUROPA 3

Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Roemenië

Chronopost Standaard Thuisbezorging (3-5 Werkdagen)

GRATIS bij een minimumbestelling van 99,95

Chronopost Standaard Thuisbezorging: 6.99€

VERENIGD KONINKRIJK

Verenigd Koninkrijk

Chronopost Standaard Thuisbezorging (3-5 Werkdagen)

GRATIS voor € 79.95 Minimumbestelling

Chronopost Standaard Thuisbezorging: 9.99€

 

ZONE FRANKRIJK EUROPA 1 EUROPA 2 EUROPA 3 VERENIGD KONINKRIJK
LANDEN

Frankrijk

Duitsland, Oostenrijk, België, Luxemburg, Nederland, Denemarken, Spanje (behalve Balearen, Ceuta, Las Palmas, Melilla, Santa Cruz de Tenerife) , Finland, Ierland, Italië, Portugal (behalve Azoren, Madeira), Zweden

Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië

Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Roemenië

Verenigd Koninkrijk

LEVERTIJD

Chronopost Standaard Afhaling (3-5 Werkdagen)

Chronopost Express Pickup Delivery (1-2 werkdagen)

Chronopost Express Thuisbezorging (1-2 werkdagen)

Chronopost Standaard Afhaling (3-5 Werkdagen)

Chronopost Standaard Thuisbezorging (3-5 Werkdagen)

Chronopost Standaard Afhaling (3-5 Werkdagen)

Chronopost Standaard Thuisbezorging (3-5 Werkdagen)

Chronopost Standaard Thuisbezorging (3-5 Werkdagen)

Chronopost Standaard Thuisbezorging (3-5 Werkdagen)

LEVERINGSKOSTEN

GRATIS voor € 49.95 Minimumbestelling

Chronopost Standaard Afhaling: 4.99€

Chronopost Express Pickup Bezorging: 5.99€

Chronopost Express Thuisbezorging: 6.99€

GRATIS voor € 49.95 Minimumbestelling

Chronopost Standaard Afhaling: 5.99€

Chronopost Standaard Thuisbezorging: 6.99€

GRATIS voor 79,95 Minimum bestelling

Chronopost Standaard Afhaling: € 9,99

Chronopost Standaard Thuisbezorging: 9.99€

GRATIS bij een minimumbestelling van 99,95

Chronopost Standaard Thuisbezorging: 6.99€

GRATIS voor € 79.95 Minimumbestelling

Chronopost Standaard Thuisbezorging: 9.99€

Er wordt echter niet geleverd in de volgende gebieden:De Canarische Eilanden

- De Balearen

- De enclaves Ceuta en Melilla

- Het eiland Madeira en de Azoren.

- Het vorstendom Andorre

- De Franse overzeese departementen en gebiedsdelen (tegenwoordig de overzeese departementen en gebiedsdelen, de overzeese gemeenschappen en Frans Polynesië) Corsica

- Het Vorstendom Monaco

- De Kanaaleilanden Jersey en Guernsey.

- Malta en Cyprus

- Sicilië Eiland

Specificaties:

Bestellingen worden voorbereid en verzonden vanuit het magazijn van de Verkoper in Frankrijk. De levertijd en kosten zijn afhankelijk van de specifieke afspraken voor het voorbereiden van de bestelling, de gekozen leveringswijze en de bestemming.

Zoals aangegeven in artikel 3 hierboven, worden de levertijden aangegeven in werkdagen (maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen).

Deze levertijden houden geen rekening met de voorbereiding van de bestelling; daarom moet een extra dag worden toegevoegd voor elke bestelling die na 14:00 uur (GMT+1u) wordt geplaatst. Elke bestelling geplaatst voor 14:00 p.m. (GMT+1h) zal worden verwerkt tijdens die dag (met uitzondering van UK bestellingen).

Bestellingen die op een vrijdag, zaterdag, zondag of een feestdag in Europa worden geplaatst, worden pas de daaropvolgende maandag of werkdag verwerkt. Ook kunnen de levertijden in bepaalde perioden, met name bij verkoop en voorraden of in perioden van ongewoon grote vraag, bij wijze van uitzondering iets langer zijn dan normaal.

De Verkoper stelt alles in het werk om de aangegeven termijnen na te leven; hij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die te wijten zijn aan de verzenders.

In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk worden gesteld voor een laattijdige levering die te wijten is aan foutieve of onvolledige adresgegevens.

Bij de bevestiging van de bestelling door de Verkoper, wordt de Klant op de hoogte gebracht van het tijdstip van levering van zijn bestelling en wordt hem het nummer van de leveringsopvolging meegedeeld. Hij zal dan via een hypertextlink verbinding kunnen maken met de site van de verzender om de verzending van zijn bestelling te volgen.

De leveringsdatum is de datum waarop de Klant of een door hem aangewezen derde, die niet de verzender is, de Producten in ontvangst neemt, of de datum van de eerste kennisgeving van levering.

 

Artikel 6 - Overdracht van eigendom en risico's

 

De risico- en eigendomsoverdracht van de Producten vindt plaats bij de levering. De Klant moet er dus voor zorgen dat ze op een veilige plaats en in goede staat worden bewaard.

De eigendom van de Producten gaat echter in geen geval over op de Klant indien deze niet volledig en effectief betaald zijn.

 

Artikel 7 - Teruggave

 

7.1- Enkel Producten aangekocht via de Site kunnen teruggestuurd worden naar de Verkoper volgens de voorwaarden en procedures bepaald in de artikelen 8 en 9 hierna, met uitsluiting van alle andere producten, met inbegrip van deze die de merken van de Verkoper dragen of die verkocht worden in andere verkooppunten. U beschikt over een termijn van 30 dagen om uw producten terug te sturen.

 Daarom is deze uitsluiting ook van toepassing op producten die worden gedistribueerd of verkocht door een detailhandelaar of een andere derde partij, al dan niet geautoriseerd door de Verkoper.

 

Als u in de EU/het VK bent om uw aangifte te registreren, hoeft u alleen maar op deze link te klikken:

Begin uw terugkeer


En volg de online instructies.

 

  Er wordt gepreciseerd dat de Klant verantwoordelijk is voor de beschadiging of het verlies van de Producten bij hun terugzending.

   

  Retourzendingen zijn gratis voor de hieronder vermelde landen:

  - Duitsland

  - Spanje

  - Frankrijk

  - Ierland

  - Oostenrijk

  - België

  - Denemarken

  - Italië

  - Luxemburg

  - Nederland

  - Zweden

  -Portugal

  -Finland

  -Estonia

  -Litouwen

  -Latvia

  De klant kan ook kiezen om de goederen op zijn kosten te verzenden.

  De klant moet echter zijn terugkeer betalen als hij in een van de onderstaande landen woont:

  - Verenigd Koninkrijk

  - Tsjechische Republiek

  - Hongarije

  - Griekenland

  - Bulgarije

  - Kroatië

  - Slovenië

  - Slowakije

   

  Na verificatie van de reden van terugzending van een Product en controle van de conformiteit ervan, aanvaardt of weigert de Verkoper de terugzending.

   

  In geval van weigering wordt het Product ofwel teruggestuurd naar de Klant op zijn kosten, ofwel gedurende 30 dagen te zijner beschikking gesteld in het magazijn van de Verkoper.

   

  Wanneer de terugzending door de Verkoper wordt goedgekeurd en de Klant een omruiling van het Product wenst, moet deze laatste een nieuwe bestelling plaatsen na terugbetaling van het teruggezonden Product door de Verkoper.

   

  7.2- Behoudens toepassing van een van de garanties vermeld in artikel 9, verbindt de Klant zich ertoe de Producten terug te zenden in hun oorspronkelijke verpakking, met inbegrip van al hun accessoires: gebruiksaanwijzing, kartonnen etiketten met streepjescode, individuele plastic verpakkingen, enz.)

   

  Voor schoeisel moet de verpakkingsdoos schoon zijn en moeten de streepjescodes leesbaar zijn, moet de buitenzool van het schoeisel schoon zijn en mogen de schoenen niet gedragen zijn (uit te proberen op een tapijt of op een ander oppervlak dat het product niet aantast).

   

  Textielproducten moeten schoon zijn, niet gewassen, en moeten in de oorspronkelijke plastic verpakking zitten met alle oorspronkelijke etiketten.

   

  Voor skateboards geldt dat het Product schoon en niet gebruikt moet zijn (bij voorkeur uit te proberen op een schoon oppervlak dat het Product niet beschadigt). Het moet worden teruggestuurd met de plastic verpakking en alle gebruiksaanwijzingen.

   

  Artikel 8 - Intrekking

   

  De Klant beschikt over een herroepingsrecht dat hij kan uitoefenen binnen 14 dagen na ontvangst van het Product, zodat hij zijn bestelling kan annuleren zonder dat hij een gegronde reden hoeft aan te tonen en zonder dat de Verkoper gerechtigd is een boete op te leggen.

  Indien de termijn voor herroeping verstrijkt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

   

  Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant het op de Site beschikbare formulier gebruiken of zijn beslissing op een andere door hem gekozen wijze aan de Verkoper meedelen. De Klant moet het Product binnen de 14 dagen volgend op deze kennisgeving terugsturen via de door de Verkoper aangeduide transporteur.

   

  Indien een van de in dit artikel vermelde voorwaarden en procedures voor terugzending niet is nageleefd, of indien het teruggezonden Product zich niet in zijn oorspronkelijke staat bevindt of is beschadigd, bevlekt of gewassen, of op enigerlei wijze is gedragen of gewijzigd, kan de Verkoper terugzending of terugbetaling van het Product weigeren. 

   

  De terugbetaling gebeurt op de bankrekening die door de Klant werd gebruikt bij de initiële aankoop op de Site, binnen de 14 dagen volgend op de datum waarop de Verkoper op de hoogte werd gebracht van de beslissing van de Klant om zich terug te trekken.

  De Verkoper kan zijn terugbetaling evenwel uitstellen tot de datum waarop hij het Product terughaalt of tot een document wordt overgelegd dat de verzending bewijst.

  Alle aan de Verkoper betaalde bedragen - d.w.z. de prijs van het geretourneerde Product en de leveringskosten tegen het standaardtarief - worden terugbetaald.

   

  Artikel 9 - Garanties

   

  Alle op de Site gekochte Producten worden gedekt door de hierna vermelde garanties.

   

   

  9.1- Wettelijke garantie van overeenstemming

   

  Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L 217-4 en volgende van het Wetboek van Consumentenrecht, geniet de Klant de wettelijke conformiteitsgarantie die hij kan uitoefenen binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering van het Product.

   

  Deze garantie is van toepassing wanneer een Produkt ongeschikt is voor het gebruik dat in het algemeen voor een soortgelijk produkt is bestemd, niet overeenstemt met de door de Verkoper gegeven beschrijving, of niet de kwaliteit heeft die door de Verkoper is aangekondigd of daarmee is overeengekomen.

   

  Deze garantie biedt de Klant de mogelijkheid te kiezen tussen reparatie of vervanging van het Product, onder voorbehoud van de voorwaarden met betrekking tot de kosten zoals bepaald in artikel L 217-9 van het Wetboek van Consumentenrecht.

   

  De Klant is vrijgesteld van het bewijzen van het bestaan van een gebrekkige conformiteit van het Product gedurende een periode van vierentwintig maanden vanaf de levering ervan.

   

  9.2- Garantie tegen verborgen gebreken

   

  Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt: "De verkoper is verplicht te waarborgen tegen verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die met betrekking tot dat gebruik zo gering zijn dat, indien hij het had gekend, de koper het niet zou hebben gekocht, of er een lagere prijs voor zou hebben betaald. "

   

  Om van deze garantie gebruik te maken, heeft de Klant twee jaar de tijd, te rekenen vanaf de datum waarop het verborgen gebrek wordt ontdekt.

   

  Overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de Klant de keuze tussen ontbinding van de verkoop of een prijsvermindering.

   

             

   

  Artikel 10 - Aansprakelijkheid

   

  De Verkoper kan in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor een laattijdige of gebrekkige uitvoering of voor een gebrek aan uitvoering dat te wijten zou zijn aan een situatie van overmacht of een toevallige gebeurtenis, zoals gedefinieerd door de wetgeving en de Franse jurisprudentie.

   

  Ook wordt de aandacht van de Klant gevestigd op de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, met name storingen in de levering van de dienst, inbraken van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, die kunnen leiden tot beschadiging, verlies of wijziging van welke gegevens dan ook.

   

  De Verkoper kan in dat opzicht niet aansprakelijk worden gesteld.

   

  De Verkoper garandeert evenmin een ononderbroken en permanente beschikbaarheid van de Site, waarvan de toegang onderbroken kan worden om technische redenen of voor onderhoud.

   

  In geval van niet-naleving door de Klant van de AVTG, kan de Verkoper hem aanmanen om de situatie recht te zetten. Indien deze aanmaning meer dan acht dagen zonder gevolg is gebleven, kan de Verkoper de persoonlijke account van de Klant van rechtswege schrappen en hem de toegang tot de Site en het plaatsen van een nieuwe bestelling weigeren.

   

  Artikel 11 - Toepasselijk recht - Geschillen

   

  De AVT worden beheerst door het Franse recht, met uitzondering van de bepalingen van openbare orde die zijn vastgesteld in het land waar de Klant woonachtig is.

   

  De partijen zullen trachten eventuele geschillen die tussen hen zouden kunnen ontstaan in verband met de constructie of de uitvoering van deze AVTG op minnelijke wijze op te lossen.

   

  Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.616-1 en R.616-1 van de Franse Handelswet, zullen alle geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van de verkoop worden gevolgd door de aangewezen bemiddelaar:

  FEVAD

  60 rue de la Boetie

  75008 PARIJS

  mediateurduecommerce@fevad.com

   

  Bovendien kunt u, overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de EU-concentratieverordening nr. 524/2013, en met de mededeling van de Raad van 21 mei 2013, het online platform voor geschillenbeslechting rechtstreeks bereiken via de volgende link: https: //webgate.eu.europa.eu

   

  Indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, kunnen beide partijen een contractuele bemiddelingsprocedure inleiden of de zaak voorleggen aan de bevoegde rechter.

    

  Artikel 12 - Contacten

   

  De Klantendienst van de Verkoper blijft ter beschikking van de Klant voor alle informatie of advies, en kan gecontacteerd worden:

   

  - Telefonisch van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, behalve op Franse feestdagen, gesprek tegen standaardtarief, zonder toeslagen.

   

  op het nummer +33 (0)5 58 49 89 70 (Frankrijk)

   

   

  - Per e-mail, via onze contactpagina hier of op het adres " eu.customers@szade.com

   

  - Per post, op het volgende adres:

   

  GLOBE EUROPE SAS

  B2C Klanten Service

  14 Avenue de Laubian

  Zone Artisanale de Laubian

  40510 SEIGNOSSE

  Frankrijk